Sankt Elisabeth Søstrene i Danmark

At blive søster

Betingelser for optagelse i vores Kongregation

Fra vores statutter Artikkel. 89— Vigtige forudsætninger for, at man kan blive optaget i vores orden er:

  • At du frivillig beslutter dig for at følge vores levevis
  • At du har åndelig, moralsk og social fitness
  • At du har den nødvendige fysiske og mentale sundhed som kræves for at kunne udføre opgaverne i vores orden
  • At du har vilje til at deltage i vores fælles liv

Liste over de dokumenter, der må indsendes af den kandidat, der ansøger om optagelse i St. Elisabeth Søsters Kongregation:

  • Fødselsattest, attest som bekræfter at ønsket om optagelse sker af egen fri vilje, dåbsattest og attest som bekræfter konfirmation.
  • eksamensbeviser fra skoler, anbefalinger og attester vedrørende uddannelse og tidligere erhvervsmæssig virksomhed;
  • Helseattest med røntgenbillede af lungerne udstedt af en autoriseret læge som er godkendt af ordenen.
  • håndskrevet beretning om dine vita og skriftlig erklæring om, at du ikke har forpligtelser som kan hindre dig i at delta i ordenens liv. Erklæringen må være udstedt af en ansvarlig embedsperson som kender dig.
  • To fotografier af dig selv
Gå op
Translate »