Sankt Elisabeth Søstrene i Danmark

Fortrolighedspolitik

Personvern

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

1 Indledning

Søstrene st. Elisabeth i Danmark («vi») ønsker at du skal have tillid til os og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil vi derfor forklare dig hvorfor vi lagrer oplysninger om dig og hvordan vi bruger disse oplysninger og samtidig tager hensyn til at de er fortrolige.

Personoplysninger er oplysninger og vurderinger, der kan knyttes til en identificerbar person. Dette kan omfatte navne og kontaktoplysninger, købshistorik, eller interesseoplysninger.

Brugen af personoplysninger skal følge persondataloven. Vi vil som dataansvarlig sikre, at vi kun anvender dine personlige oplysninger i overensstemmelse med lovens regler.

2 Hvilke personoplysninger vi har om dig

Afhængigt af hvilke oplysninger du giver os, og hvilke tilladelser du giver os, har vi disse oplysninger om dig:

På vores webside stelisabeth.dk er der en formular den formular, som du kan benytte til forespørgsler om hvilke oplysninger vi har registrert om dig.

Vi udlejer boliger. I den forbindelse giver du os personlige oplysninger, som vi gemmer.

3 Hvad bruger vi personoplysninger om

Vi bruger kun dine personoplysninger til at besvare dine forespørgsler via vores hjemmeside, eller hvis du er lejer for at opretholde lejerforholdet.

Retsgrundlaget for formål er dit samtykke på samtykkeformularen.

4 Med hvem deler vi personoplysninger

Vi kan dog videregive oplysninger i individuelle tilfælde, som til offentlige myndigheder, hvis der er mistanke om lovovertrædelser eller til en person, som du har givet samtykke til, kan få del i disse oplysninger.

5 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

Vi lagrer kun oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis vi er forpligtet til at lagre oplysningerne. Oplysningerne slettes, når det ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet. Hvis vi ikke har været i kontakt med dig i en periode på 12 måneder, slettes oplysningerne automatisk.

6 Dine rettigheder

Du har ret til at bede os om: at:

At give dig yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

At give dig en kopi af de personlige oplysninger vi har om dig.

At opdatere dine personlige data.

At slette oplysninger, som vi ikke længere har grund til at lagre.

At begrænse eller stoppe behandlingen af dine data.

Du kan modsætte sig automatiske individuelle beslutninger, herunder profilering.

Du kan bede at vi giver dig de oplysninger, du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller du kan bede os om at overføre dem til en anden virksomhed, hvis det er teknisk muligt.

Du kan trække ethvert samtykke tilbage, du har givet os.

Vi kan kun nekte at følge din anmodning hvis vi ved lov er pålagt at lagre opplysningene, eller hvis vi mener det er nødvendig for os for at fastsette, forsvare eller på annen måde ivaretage vor retslige stilling. Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med persondataloven, har du ret til at klage til Datatilsynet. Før du gør eventuelt, gør dette, vil vi gerne bede dig om til at kontakte os, så vi kan få mulighed for at kunne besvare dine spørgsmål eller løse eventuelle misforståelser.

7 Cookies

Vi indsamler ikke automatisk oplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside, undtagen når oplysningerne er indeholdt i cookies. Cookies er små tekstfiler, der sendes, når du besøger hjemmesiden og gemmes i nettlæseren.

8 Ændringer af politikken om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi kan opdatere vores politik om beskyttelse af dine personlige oplysninger fra tid til anden. Du vil altid kunne finde den nyeste version af vores politik om beskyttelse af dine personlige oplysninger på vores hjemmeside.

9 Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at komme i kontakt med den dataansvarlige for vores nettsider, kan du bruge følgende kontaktoplysninger:

St. Elisabeth Søstrene i Danmark
Ove Billes vej 6
DK – 2300 KØBENHAVN S
tel. 004532580609, fax. 004532846609

Tel 45+32580609, fax 45+32846609
skt.elisabeth@stiftelse.dk

10 Dataportabilitet

I nogle tilfælde, hvis vi har en teknisk mulighed for det, kan vi være i stand til at tilbagegive de personlige oplysninger, du har givet os, i et maskinlæsbart format. Du kan ønske det overført til dig selv eller til andre. Hvis du ønsker, at data skal overføres til andre, kræver vi en skriftlig erklæring om dette, samt en sikker identifikation af modtageren.

Gå op
Translate »